close
تبلیغات در اینترنت
دلم واست تنگ شده...♥

دلم واست تنگ شده...♥

 

 

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای!

 

         آنـــــجا که تــــــــــــــــــو ایستاده ای

 

                   صـــــــدای مــــــــرا هم نمی شنوی

 

                               چه برسد به دلتــــــــــــــــــنگی...!!!

 

 

دلم واست تنگ شده ناراحت

 [ یکشنبه 17 اسفند 1393 ] [ 19:16 ] [ تنهـــــا ]