close
تبلیغات در اینترنت
عشق...

عشق...

 

 

شاید از اول نباید عاشق هم میشدیم

 

این درست...اما جدایی اشتباهی دیگر است

 

در شب تلخ جدایی عشق را نفرین مکن

 

این قضاوت... انتقام از بی گناهی دیگر است

 [ جمعه 15 اسفند 1393 ] [ 23:49 ] [ تنهـــــا ]