close
تبلیغات در اینترنت
روزهایم...

روزهایم...

 

 

گشودن چشمهایت هر صبح

 

طلوع دو خورشید دیگر در روز من است...

 

چقدر نورانی هستند روزهایم با حضورت...!

 [ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 23:10 ] [ تنهـــــا ]